Aktuality

ĽUTINA 2015

Archieparchiálna odpustová slávnosť
 Zosnutia Presvätej Bohorodičky

 

22. – 23. august 2015

 

Ľutinská hora

 
sobota 22. august 2015

 

15.00          Svätenie vody v Kaplnke sv. Mikuláša

15.00          Program pre deti (Hnutie eRko)

20.00          Modlitba chvál (Koinonia Ján Krstiteľ)

21.30          Program rehoľných spoločenstiev a hudobno-slovné pásmo

                    (Peter Milenky & band)

24.00          Svätá liturgia (slovenská) otec Jurij Popovič, súdny vikár Prešovskej archieparchie

 

nedeľa 23. august 2015

 

02.00          Projekcia filmu

07.00          Akatist k sv. Mikulášovi

08.00          Posvätný ruženec

08.40          Katechéza na tému rodina

09.15          Akatist požehnania rodín

10.00          ARCHIJEREJSKÁ  SVäTÁ  LITURGIA

                   (slovenská)

                    Hlavný kazateľ: vladyka John S. Pazak CSsR, kanadský eparchiálny

                                             biskup pre Slovákov žijúcich v Kanade

 

Bazilika minor

 

sobota 22. august 2015

 

15.00          Mariánske večeradlo

16.00          Posviacka dreveného chrámu

17.15          Paraklis k Presvätej Bohorodičke

18.00          Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská) vladyka Ján Babjak SJ,

                                                                  prešovský arcibiskup metropolita

21.00          Celonočné bdenie – vladyka Milan Lach SJ, prešovský pomocný

                                                     biskup

21.00          Krížová cesta

                   Adorácia

 

nedeľa 23. august 2015

 

06.00          Eucharistická pobožnosť

06.30          Posvätný ruženec

07.00          Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

08.30          Moleben k Presvätej Bohorodičke

09.40          Sprievod na ľutinskú horu

 

 

SPOVEDANIE

 

Sobota:       od 16.00 h do 22.00h

Nedeľa:      od 06.00 h do konca púte